051-38540948 :سفارشات طراحی اختصاصی 09357990224 :کلاسهای آموزشی
فیلم های آموزشی
 • فیلم آموزشی وردپرس چیست؟

 • فیلم آموزش نصب وردپرس روی دایرکت ادمین (Direct Admin)

 • فیلم آموزش کار با تصاویر در مطالب وردپرس

 • فیلم آموزش معرفی منوی “نوشته ها” در وردپرس

 • فیلم آموزش تنظیمات اولیه و ضروری وردپرس بعد از نصب آن

 • فیلم آموزش مدیریت و تغییر چیدمان عناصر پنل مدیریتی وردپرس

 • فیلم آموزش آشنایی با دستور charset در CSS

 • فیلم آموزشی معرفی مشخصه outline در CSS

 • فیلم آموزش نکات کاربردی استایل دهی متون در CSS

 • فیلم آموزش آشنایی با مشخصه position ( تعیین موقعیت static و relative عناصر صفحه با CSS )

 • فیلم آموزش ساخت منوی عمودی با CSS از روی طرح گرافیکی فتوشاپ (بخش دوم)

 • فیلم آموزشی معرفی مشخصه margin در CSS

 • فیلم آموزشی آشنایی با تگ های div-span و صفات id-class در html

 • فیلم آموزش کار با عکس ها در HTML

 • فیلم آموزش کار با جدول (table) در html

 • فیلم آموزشی آشنایی با تگ های abbr, hr, cite, acronym در html

 • فیلم آموزشی آشنایی با توضیحات (comment) در HTML

 • فیلم آموزشی آشنایی با عناصر inline level و block level در html

وردپرس
اخبار
Array