۲۲ شهریور ۱۳۹۴ بدون نظر 811 بازدید

با استفاده از متغیرهای GET _$ و POST_$، می توانید سمت سرور مقادیر فرم HTML را دریافت نمایید.

یک فرم ساده HTML

در مثال زیر، یک فرم ساده HTML با دو فیلد ورودی و یک دکمه submit نشان داده شده است:


<html>
<body>

<form action="welcome.php" method="post">
نام: <input type="text" name="name"><br>
ایمیل: <input type="text" name="email"><br>
<input type="submit" value="ارسال اطلاعات">
</form>

</body>
</html>

زمانی که کاربر، اطلاعات فرم بالا را پر می کند و روی دکمه “submit” کلیک می کند، اطلاعات فرم برای پردازش به یک فایل PHP بنام “welcome.php” ارسال می شود. اطلاعات فرم با متد POST ارسال می شود.

فایل welcome.php

برای نمایش اطلاعات ارسال شده به سرور، بصورت ساده می توانید همه متغیرها را چاپ نمایید:


<html>
<body>

نام :<?php echo $_POST["name"]; ?><br>
ایمیل: <?php echo $_POST["email"]; ?>

</body>
</html>

خروجی کد بالا می تواند شبیه زیر باشد:
نام: onliner
ایمیل: info@onliner.ir

در مثال بالا، اعتبار سنجی انجام نشده است، توجه داشته باشید که در این مثال فقط نحوه ی ارسال و دریافت اطلاعات نشان داده شده است. اعتبار سنجی مناسب اطلاعات فرم، شما را از حمله هکرها حفظ خواهد کرد.

نظرات کاربران (۰)