۱۱ شهریور ۱۳۹۴ ۲ 551 بازدید

دستورات شرطی (Conditional Statment)، یکی از پرکاربردترین موارد در دنیای زبان های برنامه نویسی و از جمله php به شمار می روند، در یک تعریف ساده از دستورات شرطی، می توان گفت که با آنها وجود یا عدم شرطی را بررسی می کنیم و بر اساس مثبت یا منفی بودن پاسخ ارزیابی شرط، مطابق با خواست و نیازمان، کاری را انجام می دهیم؛

اغلب اوقات هنگام نوشتن یک اسکریپت، شما نیاز دارید که تصمیم های متفاوتی در مقابل نتایج مختلف بگیرید، برای تحقق این موضوع از جملات شرطی استفاده می کنیم.

انواع جملات شرطی در PHP:

 1. … if: هنگامی که شرط درست باشد، دستور مقابل if اجرا می شود.
 2. if … else: اگر شرط درست باشد دستور مقابل if وگرنه دستور مقابل else اجرا می شود.
 3. if … elseif … else: برای اجرای یک دستور از بین چند دستور کاربرد دارد.
 4. PHP Switch: برای انتخاب و اجرای یک دستور از بین چند دستور استفاده می شود.

 دستور if در php :

نحوه استفاده:

if (Condition)
{
Statement 1
Statement 2
...
}

دستور (Statement) مورد نظر تنها موقعی اجرا می شود که شرط (Condition) برقرار باشد، یعنی مقدار آن برابر true باشد.

مثال: در کد PHP زیر اگر امروز جمعه باشد، جمله “Have a nice weekend” چاپ می شود.


<html>
<body>

<?php
$d=date("D");
if ($d=="Fri") echo "Have a nice weekend!";
?>

</body>
</html>

دستور if…else در php :

این دستور که در واقع می تواند کامل کننده if باشد، تعیین می کند که اگر شرط درست نبود چه دستوری اجرا شود.

نحوه استفاده:


if (condition)
code to be executed if condition is true;
else
code to be executed if condition is false;

مثال: در مثال زیر اگر امروز جمعه باشد جمله “Have a nice weekend” چاپ می شود وگرنه جمله “Have a nice day” چاپ خواهد شد.


<html>
<body>

<?php
$d=date("D");
if ($d=="Fri")
echo "Have a nice weekend!";
else
echo "Have a nice day!";
?>

</body>
</html>

دستور if…elseif….else در php :

همان طور که در بالا گفته شد این نوع if برای اجرای یک دستور از بین چند دستور کاربرد دارد.


if (condition)
code to be executed if condition is true;
elseif (condition)
code to be executed if condition is true;
else
code to be executed if condition is false;

مثال: در مثال زیر اگر امروز جمعه باشد جمله “Have a nice weekend” چاپ می شود و اگر یکشنبه بود جمله “Have a nice Sunday” چاپ می شود وگرنه جمله “Have a nice day” چاپ خواهد شد.


<html>
<body>

<?php
$d=date("D");
if ($d=="Fri")
echo "Have a nice weekend!";
elseif ($d=="Sun")
echo "Have a nice Sunday!";
else
echo "Have a nice day!";
?>

</body>
</html>

توجه: نوع دیگر اجرای دستورات کنترلی (مثال) :


if ($i == 1):
echo "i is 1";
$i+=2;
elseif ($i == 2):
echo "i is 2";
$i+=3;
else:
echo "is not 1 or 2";
$i-=1;
endif;

نظرات کاربران (۲) 1. دوستی

  سلام پارامتر d که در داخل تابع data تعریف شده کجا تعریف شده اگه به همین شکا بنویسیم خطا نمیده چون d رو نمیشناسه؟

  • گروه آموزش طراحی سایت

   با عرض سلام و احترام خدمت شما
   لطفا دقیقا بفرمایید چه خطی از کد و یا چه زمانی از فیلم را می فرمایید، چون تابع data نداشته ایم اصلا. اما اگر منظورتان تابع date هست، d از جمله پارامترهای استاندارد خود تابع date در PHP است.