• کلاسهای آموزشی : 09352240799
  • سفارش طراحی سایت : 09159129565
  • دفتر آنلاینر :05138555815
  • مدیریت فنی :09395363913
15 خرداد 92

فرم ها در html

در سلسله آموزشهای طراحی سایت آنلاینر به لیست های تودرتو به ...

15 خرداد 92

لیست های تو در تو بهمراه لینکها و تصاویر

در سلسله آموزشهای طراحی سایت آنلاینر به لیست های ترتیبی و غیر ...

15 خرداد 92

لیست های ترتیبی و غیر ترتیبی

در سلسله آموزشهای طراحی سایت آنلاینر به لایه بندی و کار با ...

15 خرداد 92

لایه بندی و کار با div ها

در سلسله آموزشهای طراحی سایت آنلاینر به کار با فریم ها پرداختیم. ...

14 خرداد 92

کار با فریم ها

در سلسله آموزشهای طراحی سایت آنلاینر به سلول های خالی و ایجاد ...

14 خرداد 92

سلول های خالی و ایجاد padding برای سلول ها

در سلسله آموزشهای طراحی سایت آنلاینر به Attribute ها در جداول پرداختیم. ...

14 خرداد 92

ادغام سلول ها در HTML

در سلسله آموزشهای طراحی سایت آنلاینر به کار با جدول ها – ...

14 خرداد 92

Attribute ها در جداول

در سلسله آموزشهای طراحی سایت آنلاینر به ادغام سلول ها در HTML ...

12 خرداد 92

کار با جدول ها – ایجاد

در سلسله آموزشهای طراحی سایت آنلاینر به طراحی بدون جداول (table ...

12 خرداد 92

طراحی بدون جداول (table less)

در سلسله آموزشهای طراحی سایت آنلاینر به کدنویسی بصورت tablebase پرداختیم. در ...

02 خرداد 92

رنگ ها در html

در سلسله آموزشهای قبل آنلاینر به معرفی انواع فرمتهای رایج در ...

02 خرداد 92

معرفی انواع فرمتهای رایج در وب

در سلسله آموزشهای قبل آنلاینر به مبحث لینک کردن تصاویر در html ...

میتونید تلگـرام آنلاینـر رو دنبال کنیـد و از جشنواره ها, آخرین تخفیف ها مطلع بشیـد!

xبستن
دیگر نمایش نده