• کلاسهای آموزشی : 09352240799
  • سفارش طراحی سایت : 09159129565
  • دفتر آنلاینر :05138555815
  • مدیریت فنی :09395363913
21 اردیبهشت 93

رنگ های پس زمینه و پیش زمینه در فتوشاپ

به نام خدا در این قسمت ما 2 گزینه به نام ...

19 خرداد 92

بخش چهارم Event attribute در html

در سلسله آموزشهای طراحی سایت آنلاینر به بخش سوم Event attribute در ...

19 خرداد 92

بخش سوم Event attribute در html

در سلسله آموزشهای طراحی سایت آنلاینر به بخش دوم Event attribute در ...

19 خرداد 92

بخش اول Event attribute در html

در سلسله آموزشهای طراحی سایت آنلاینر به اسکریپت ها و embed ...

18 خرداد 92

اسکریپت ها و embed کردن عناصر – script

در سلسله آموزشهای طراحی سایت آنلاینر به معرفی input- password, input-file, hidden ...

18 خرداد 92

معرفی input- password, input-file, hidden fields , button, image button, label tag

در سلسله آموزشهای طراحی سایت آنلاینر به معرفی کامل Checkbox, radio, ...

15 خرداد 92

فرم ها در html

در سلسله آموزشهای طراحی سایت آنلاینر به لیست های تودرتو به ...

15 خرداد 92

لیست های تو در تو بهمراه لینکها و تصاویر

در سلسله آموزشهای طراحی سایت آنلاینر به لیست های ترتیبی و غیر ...

15 خرداد 92

لیست های ترتیبی و غیر ترتیبی

در سلسله آموزشهای طراحی سایت آنلاینر به لایه بندی و کار با ...

14 خرداد 92

کار با فریم ها

در سلسله آموزشهای طراحی سایت آنلاینر به سلول های خالی و ایجاد ...

21 اردیبهشت 92

پاراگراف ها و تیترها در html

در سلسله آموزشهای قبل آنلاینر به توضیحات در HTML پرداختیم. در این ...

25 فروردین 91

XHTML Doctypes

در این بخش از سلسله مقالات آموزش طراحی سایت؛ به بررسی ...

میتونید تلگـرام آنلاینـر رو دنبال کنیـد و از جشنواره ها, آخرین تخفیف ها مطلع بشیـد!

xبستن
دیگر نمایش نده