• کلاسهای آموزشی: 09357990224
  • فروشگاه: 09159129565
  • فروشگاه: 09395363913
  • مشاوره: 38555815-051
انواع داده ها در PHP 09 شهریور

انواع داده ها در PHP

نمونه سایت خبری

رشته ها، اعداد صحیح، اعداد با ممیز شناور، بولین، آرایه ها، اشیاء،...

میتونید تلگـرام آنلاینـر رو دنبال کنیـد و از جشنواره ها, آخرین تخفیف ها مطلع بشیـد!