صفت های class و id در html 29 شهریور

صفت های class و id در html

نمونه سایت خبری

در یکی از مقاله های آموزشی، صفت ها در html را توضیح...

میتونید تلگـرام آنلاینـر رو دنبال کنیـد و از جشنواره ها, آخرین تخفیف ها مطلع بشیـد!