• کلاسهای آموزشی: 09357990224
  • فروشگاه: 09159129565
  • فروشگاه: 09395363913
  • مشاوره: 38555815-051
متغیر GET_$ در php 21 شهریور

متغیر GET_$ در php

نمونه سایت خبری

متغیرهای عمومی از پیش تعریف شده (Superglobal) در PHP Superglobalها در واقع...

میتونید تلگـرام آنلاینـر رو دنبال کنیـد و از جشنواره ها, آخرین تخفیف ها مطلع بشیـد!