اسکریپتهای HTML:

  عنصراسکریپت:
تگ script برای تعریف اسکریپت سمت سرویس گیرنده، مانند جاوا اسکریپت مورد استفاده قرار می گیرد .
عنصر script یا شامل بیانیه های اسکریپت نویسی یااشاره  به یک فایل اسکریپت خارجی از طریق صفت SRC می باشد.
  دستکاری تصویر، اعتبار سنجی فرم ،  تغییرات پویا ی محتوا موارد استفاده معمولی برای جاوا اسکریپت می باشند.
اسکریپت زیر عبارت  !Hello World را به خروجی html می نویسد:

[html]
<script type="text/javascript">
document.write("Hello World!")
</script>
[/html]

عنصر noscript :
تگ noscript جایگزین مطالب برای کاربرانی که اسکریپت در مرورگر شان غیر فعال
یا مرورگرهایی که ازاسکریپت نویسی سمت سرویس گیرنده پشتیبانی نمی کند مورد استفاده قرار می گیرد.
عنصر noscript می تواند شامل تمام عناصری که شما می توانید در داخل عنصر body در یک صفحهHTML معمولی
پیدا می کنید باشد.
محتویات در داخل عنصر noscript تنها نمایش داده می شوند اگر اسکریپت ها درمرورگر  پشتیبانی نشوند،و یا  غیر فعال شده باشند.
به عنوان مثال:

[html]
<script type="text/javascript">
document.write("Hello World!")
</script>
<noscript>Sorry, your browser does not support JavaScript!</noscript>
[/html]

دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید

No Comments