گروه آموزش طراحی سایت ۱۹ خرداد ۱۳۹۲ ۲ 1261 بازدید طراحی سایت

در سلسله آموزشهای طراحی سایت آنلاینر به بخش اول Event attribute در html  پرداختیم.

در این مقاله قصد بررسی بخش دوم Event attribute در html  را داریم.

رویداد های کیبورد Keyboard Events

onkeydown : این رویداد زمانی اجرا میشود که دکمه ای از کیبورد پایین فشرده شود.
onkeypress :این رویداد نیز هنگامی که دکمه ای فشرده شود اجرا خواهد شد. نکته: این رویداد از رویداد قبلی زودتر اجرا خواهد شد.
onkeyup : و این رویداد نیز هنگامی که دکمه ای از کیبورد رها شود اجرا خواهد شد.

این رویداد ها همانطور که از عنوان صفحه پیداست مربوط به کیبورد میباشند.

مثالی کاربردی از onkeyup حتما در درک این رویداد ها کمک خواهد کرد.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script>
function displayResult()
{
var x=document.getElementById("fname");
x.value=x.value.toUpperCase();
}
</script>
</head>
<body>

<p>این تابع هنگامی که کاراکتری را وارد کنید به محض رها کردن دکمه کیبورد حرف انگلیسی وارد شده به حرف بزگ تبدیل میشود.</p>
نام خود را وارد کنید: <input type="text" id="fname" onkeyup="displayResult()">

</body>
</html>

در آموزش بعد بخش سوم  Event attribute میپردازیم.

با آنلاینر همراه شوید …

لطفا به این مطلب رای دهید
[تعداد: 0    میانگین: 0/5]