۱۶ بهمن ۱۳۹۰ بدون نظر 540 بازدید مطالب عمومی

 تگ های چند رسانه ای در HTML 4.01:

تگ توضیحات
<applet> اپلت تعبیه شده را معرفی می کند.
< توصیه شده در HTML 4، اما نه در HTML5. یک شی را تعریف می کند.
<object> یک شی را تعریف می کند.
<param> تعریف یک پارامتر برای یک شی است.

صفات استاندارد:

صفت مقدار توضیحات DTD
class classname نام کلاس یک عنصر را مشخص می کند.
STF
dir rtl
ltr
تعیین جهت متن  برای محتوای  یک عنصر STF
id id یک شناسه منحصر به فرد برای یک عنصر  رامشخص می کند.
STF
lang language_code یک زبان کد برای محتوای در یک عنصر را مشخص می کند.
STF
style style_definition استایل درون خطی برای یک عنصر را مشخص می کند.
STF
tabindex number سفارش زبانه در یک عنصر را مشخص می کند.
STF
title text مشخص کننده اطلاعات بیشتر در مورد یک عنصر STF
xml:lang language_code یک زبان کد برای محتوای یک عنصر، در اسناد XHTML را مشخص می کند. STF

خواص رویدادها:

خواص مشخصه توضیحات DTD
onclick script اسکریپت  باکلیک بر روی ماوس اجرا می شود.
STF
ondblclick script اسکریپت  بادوبار کلیک کردن بر روی ماوس اجرا می شود. STF
onmousedown script اسکریپت هنگامیکه دکمه ماوس فشرده شوداجرا می شود  STF
onmousemove script اسکریپت وقتی اشاره گر ماوس حرکت می کنداجرا می شود  STF
onmouseout script اسکریپت هنگامی که اشاره گر ماوس از یک عنصر خارج می شود اجرا می شود STF
onmouseover script اسکریپت  هنگامی که اشاره گر ماوس روی یک عنصرباشد اجرا می شود STF
onmouseup script اسکریپت هنگامی که کلید ماوس رها می شود اجرا می شود  STF
onkeydown script اسکریپت هنگامی که یک کلید فشار داده شده است اجرا می شود. STF
onkeypress script اسکریپت هنگامی اجرا می شود که یک کلید فشار داده شده ورها شده باشد.
STF
onkeyup script اسکریپت هنگامی اجرا می شود که کلیدرها شود. STF
لطفا به این مطلب رای دهید
[تعداد: 0    میانگین: 0/5]