۲۳ آذر ۱۳۹۰ بدون نظر 594 بازدید مطالب عمومی

تیتر هادر HTML:
معمولا تیتر ها نقش مهمی در اسناد HTML دارند.
تیتر ها ازتگ های h1 تا h6تعریف می شوند.
تگ h1 بیانگر مهم ترین عنوان می باشد وتگh6 بیانگر کم اهمیت ترین عنوان می باشد.
به عنوان مثال:

<html>
<body>
<h1>This is heading1</h1>
<h2>This is heading2</h2>
<h3>This is heading3</h3>
<h4>This is heading4</h4>
<h5>This is heading5</h5>
<h6>This is heading6</h6>
</body>
</html>

که نتیجه کد بالا به صورت زیر است:

نکته: در تفسیر کدهای HTML ، مرور گر ها به طور خودکار فضای خالی ای (margin) به قبل و بعد از تیتر ها اضافه می کنند.
تیتر ها مهم هستند:
تگ های  h1تا h6 را در عنوان تیتر ها استفاده کنید و نمی توانید آنها را  به صورت متن بزرگ یا حروف درشت استفاده کنید.
موتورهای جستجو از تیترهای موجود در صفحات وب به عنوان شاخص وساختار اصلی صفحات استفاده می کنند.
با توجه به اینکه تیترها نقش اساسی ای در درک کاربران از مطالب سایت دارند؛ بهتر است بوسیله ی تیترها، ساختار صفحات وب را مشخص کنید.
تگ های H1 باید به عنوان تیتر های اصلی استفاده شوند و به همین ترتیب تگ های  h2 وh3 و …. بعنوان تیترهای با اهمیت کمتر مورد استفاده قرار بگیرند.

خطوط در <HTML>:
تگ <hr/> باعث ایجاد یک خط افقی در یک صفحه HTMLمی شود.
عنصر hr برای جدا کردن محتوا مورد استفاده می گیرد.
به عنوان مثال:

<html>
<body>
<p>The hr sample tag: </p>
</hr>
<p> This is a paragraph</p>
</hr>
<p> This is a paragraph</p>
</hr>
</body>
</html>

که نتیجه کد بالا به صورت زیر است:

توضیحات در HTML:
در کدهای html، می توان از توضیحات نیز استفاده کرد. از توضیحات به منظور درک بهتر کدهای html صفحات وب، استفاده می شود.
مرورگرها در هنگام تفسیر کدهای html، توضیحات را به عنوان کدهای اچ تی ام ال تفسیر نکرده و آن ها را نمایش نمی دهند.
به عنوان مثال:

<html>
<body>
<!--This comment will not be displayed-->
<p>This is a regular paragraph</p>
</body>
</html>

که نتیجه کد بالا به صورت زیر است:
This is a regular paragraph

توجه: یک  علامت تعجب پس از باز کردن براکت وجود دارد اما قبل از بسته شدن آن وجود ندارد.

چگونه منبعHTMLرا نمایش دهیم؟

آیا شما تا کنون کدهای یک صفحه وب را دیده و تعجب کرده اید؟
چگونه این کار را انجام می دهند ؟

برای پیدا کردن جواب ، در صفحه راست کلیک کنید و انتخاب کنید “View Source”  را در IE و یا “view page source” در Firefox  یا مشابه آن برای مرورگر های دیگر, با این کار یک پنجره از صفحه بازمی شود که حاوی کد html آن صفحه است.

لطفا به این مطلب رای دهید
[تعداد: 0    میانگین: 0/5]