رمزگذاری URL دراچ تی ام ال:

رمزگذاری URL تبدیل کاراکتر به یک فرمت است که می تواند از طریق اینترنت منتقل می شود.
URL
مرورگرهای وب درخواست صفحات از وب سرور را با استفاده از یک آدرس  URL  انجام می دهند.
URL آدرس یک صفحه وب ، مثل https://www.onliner.ir می باشد.
رمزگذاری URL :
آدرس ها تنها می توانند با استفاده از مجموعه ای کاراکتر اسکی بر روی اینترنت فرستاده شوند.
از آنجا که آدرس ها اغلب شامل کاراکتر هایی خارج از مجموعه کدهای اسکی می باشند آدرس اینترنتی (url) آنها را به فرمت اسکی معتبر تبدیل می کند.
رمزگذاری آدرس اینترنتی کاراکترهای غیر اسکی را با “٪” و به دنبال آن با دو رقم هگزادسیمال جایگزین می کند.
آدرس ها نمی توانند شامل فاصله (space) باشند. آدرس اینترنتی رمزگذاری شده به طور معمول فاصله را با علامت  +   جایگزین می کند.
خودتان را امتحان کنید:
اگر شما بر روی دکمه «submit»  زیر کلیک کنید مرورگر آدرس اینترنتی ورودی را قبل از اینکه به سرور فرستاده  شود، رمزگذاری می کند ،
این بدین معنی است که سرور ورودی های دریافتی را درصفحه  نمایش می دهد.
Array
مثا ل هایی از آدرس اینترنتی  رمزگذاری شده:

کاراکترآدرس کدگزاری شده
%۸۰
£%A3
©%A9
®AE%
À%C0
Á%C1
Â%C2
Ã%C3
Ä%C4
Å%C5

دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید

No Comments