رنگ های پس زمینه و پیش زمینه در فتوشاپ

به نام خدا

در این قسمت ما ۲ گزینه به نام های Foregruound and Background داریم.

Foregruound یعنی پیش زمینه. Background یعنی پس زمینه.

همین طور که در تصویر زیر می بینید رنگ مشکی پیش زمینه ، رنگ سفید پس زمینه می باشد.

style=”display: inline;” title=”background،foregound” src=”https://onliner.ir/wp-content/uploads/2014/05/backgroundforegoundphotoshop_thumb.jpg” alt=”background،foregound” width=”238″ height=”582″ />

با کلیک بر گزینه ی Switch Foregruound and Background Colors می توانید رنگ ها را جا به جا کنید:

style=”display: inline;” title=”جا به جایی رنگ ها” src=”https://onliner.ir/wp-content/uploads/2014/05/backgroundforegoundphotoshop1_thumb.jpg” alt=”جا به جایی رنگ ها” width=”35″ height=”483″ />

گزینه ی Default Foreground and Background Colors برای برگرداندن به حالت پیش فرض می باشد:

style=”display: inline;” title=”برگرداندن به حالت پیش فرض” src=”https://onliner.ir/wp-content/uploads/2014/05/backgroundforegoundphotoshop1_thumb1.jpg” alt=”برگرداندن به حالت پیش فرض” width=”35″ height=”483″ />

دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید

No Comments