ساختارهای شرطی در php

ساختارهای شرطی در php به چهار دسته زیر تقسیم می شود:

  1. ساختار if
  2. ساختار if…else
  3. ساختار if….elseif….else
  4. ساختار switch…case

ساختار if

زمانی استفاده می شود که بخواهیم در صورت درست بودن یک عبارت شرطی، تعدادی کد اجرا شود. نحوه استفاده آن به شکل زیر است:

[php]

if (<em>condition</em>) {<em>
code to be executed if condition is true</em>;
}

[/php]

ساختار if…else

زمانی استفاده می شود که بخواهیم در صورت درست بودن یک عبارت شرطی، تعدادی کد اجرا شود و در صورت غلط بودن آن عبارت شرطی، تعداد دیگری از کدها اجرا شود. نحوه استفاده از آن به شکل زیر است:

[php]

if (<em>condition</em>) {
<em>code to be executed if condition is true;</em>
} else {
<em>  code to be executed if condition is false;
</em>}

[/php]

ساختار if….elseif….else

هنگامی که شرایط مختلفی برای چک کردن یک عبارت شرطی داریم، از این ساختار استفاده می کنیم :

[php]

if (<em>condition1</em>) {
<em>code to be executed if condition is true;
</em>} elseif (<em>condition2</em>) {
<em>  code to be executed if condition is true;
</em>} else {
<em>code to be executed if condition is false;
</em>}

[/php]

به عبارت دیگر در این دستور، ابتدا عبارت condition1 بررسی می شود. اگر مقدار آن true باشد، بلاک کد مربوط به آن اجرا می شود. اما اگر مقدار آن false باشد، به بررسی condition2 می پردازد و در صورت true بودن مقدار condition2 ، بلاک کد مربوط به آن را اجرا میکند و در صورتی که condition2 نیز false باشد، به شرط بعدی میرود. (ما می توانیم هر تعداد که بخواهیم elseif تعریف کنیم).

نهایتا می توانیم یک گزینه else در پایان این ساختار تعریف کنیم تا در صورتی که هیچکدام از شرط ها برقرار نبود، بلاک کد مربوط به آن اجرا شود.

ساختار switch….case

برای انتخاب یک دستور از بین چند دستور، از این ساختار استفاده میکنیم. این ساختار بسیار شبیه به if…elseif…else است و نحوه استفاده از آن بصورت زیر می باشد:

[php]

switch (<em>n</em>) {
case <em>label1:</em>
<em>      code to be executed if n=label1;</em>
break;
case <em>label2:</em>
<em>      code to be executed if n=label2;</em>
break;
case <em>label3:</em>
<em>      code to be executed if n=label3;</em>
break;

default:
<em>      code to be executed if n is different from all labels;</em>
}

[/php]

همانگونه که مشاهده میکنید، مقدار متغیر n با مقادیر lableهایی که در جلوی عبارات case قراردارد مقایسه می شود و در صورتی که با هر کدام از این مقادیر برابر باشد، بلاک کد مربوط به آن اجرا می شود.

در پایان هرکدام از بلاکهای case، دستور break وجود دارد که کنترل برنامه را به بعد از دستور switch منتقل میکند. که کارکرد این دستور به همراه مثال در ویدیو شرح داده شده است.

مدت زمان این کلیپ آموزشی ۴۶ دقیقه می باشد که در آن با مثال های متعدد تصویری، به توضیح ساختارهای شرطی در زبان php می پردازیم و سپس در محیط کد نویسی مثالهای عملی را اجرا می کنیم.

جهت دانلود این بخش از فیلم های آموزش php بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

 

ثبت نام و دسترسی کامل به تمام فیلم ها و محتوای دوره مجازی آموزش PHP و MySQL

دسترسی سریع :

دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید

No Comments