ساختار پایه فایل های html

به طور کلی تمام صفحات سایت هایی که توسط کاربران مشاهده می شوند، از یک ساختار پایه برخوردار هستند. این ساختار پایه متشکل از سه بخش عمده است:

  • تگ html
  • تگ head
  • تگ body

ترکیب ساختار پایه ای که گفته شد، به صورت کد زیر است:

[html]
<html>
<head>
</head>
<body>
</body>
</html>
[/html]

همانطوری که مشاهده می شود؛ عناصر head و body در داخل عنصر بزرگتر html قرار میگیرد. در مقاله های آموزشی ای که در ادامه می آوریم، در مورد هر کدام از سه عنصر کلی فوق، توضیح خواهیم داد.

این بدان معناست که وقتی میخواهید یک فایل html جدید ایجاد کنید، ابتدا می بایستی سه عنصر فوق  را ایجاد کرده، سپس به ایجاد سایر قسمت ها بپردازید. چون هنگامی که اقدام به طراحی سایت می کنید؛ ساختار پایه ای فوق، در تمام صفحات باید وجود داشته باشند.

دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید

No Comments