۱۶ بهمن ۱۳۹۰ بدون نظر 522 بازدید مطالب عمومی

قوانین سینتکس در XHTML :
صفات نامها باید با حروف کوچک نوشته شوند .
مقادیر مشخصه باید به صورت نقل قول نوشته شوند.
به حداقل رساندن صفت ممنوع می باشد.
DTD  عناصر اجباری را مشخص می کند.
که به توضیح هر کدام می پردازیم
صفات نامها باید با حروف کوچک نوشته شوند :
این مثال اشتباه است:

<table WIDTH="100%">

این مثال درست است:

<table width="100%">

مقادیر مشخصه باید به صورت نقل قول نوشته شوند:
این مثال اشتباه است:

<table width=100%>

این مثال درست است:

<table width="100%">

به حداقل رساندن صفت ممنوع می باشد:
این مثال اشتباه است:

<input checked>
 <input readonly>
 <input disabled>
 <option selected>
 <frame noresize>

این مثال درست است:

<input checked="checked" />
 <input readonly="readonly" />
 <input disabled="disabled" />
 <option selected="selected" />

صفت Lang :
زبان درون یک عنصر تعیین می کند.
اگر شمااز صفت زبان  در یک عنصر استفاده می کنید، باید صفت xml:lang را اضافه کنید.
مثال:

<div lang="it" xml:lang="it">Ciao bella!</div>

عناصر اجباری درXHTML :
سند XHTML باید یک اعلان DOCTYPE داشته باشد.
اچ تی ام ال، هد، عنوان، و عناصر body نیز باید وجود داشته باشد.

لطفا به این مطلب رای دهید
[تعداد: 0    میانگین: 0/5]