صفات در attributes – HTML

معرفی صفات در HTML

در مقاله مقدمه ای بر HTML گفتیم که محتوای صفحه وب را تگ ها تشکیل میدهند.حال این که تگ ها به چه شکل و ظاهری نمایش داده شوند وچه خصوصیاتی داشته باشند توسط صفات مشخص میشوند.در این آموزش قصد بررسی این صفات را داریم.
به مثال زیر توجه کنید:

class=”aligncenter” src=”https://onliner.ir/wp-content/uploads/2013/05/attributes.jpg” alt=”نحوه استفاده از صفات” width=”646″ height=”104″ />

در این مثال صفت و نحوه استفاده از آن در تگ نشان داده شده است.
برای ایجاد هر صفت یا خصوصیتی با ید نام و مقدار آنرا بعد از نام تگ  شروع کننده  قرار دهید.

HREF:

این صفت مقدار آدرسی از یک وب سایت یا فایلی را دریافت می کند.

مثال :

[html]
<a href="http://www.google.com"> سایت گوگل </a>

<br/>

[/html]

این خط کد متن “سایت گوگل” را در صفحه وب نمایش میدهد بطوریکه اگر کاربر روی متن کلیک کند سایتی که آدرس آن در صفت HREF قرار گرفته است باز خواهد شد.

از صفات دیگر میتوان به target اشاره کرد.این صفت که معمولا در تگ aاستفاده میشود نحوه باز شدن پنجره لینک ها را مشخص خواهد کرد.

class و ID :

این صفات یکی از رایج ترین صفات در زبان HTML میباشد و به شما این امکان را میدهند که تنظیماتی از قبیل عرض طول ارتفاع رنگ زمینه وبسیاری دیگر را مشخص کنید که در آموزش های بعدی بصورت کامل به آن میپردازیم.

مثال :

[html]
<img src="sunset.jpg" width=200 height=150 title="sunset" alt="pic-of-sunset"/>

[/html]

src :

این صفت آدرس عکس را مشخص میکند.

width :

این صفت عرض عامل را مشخص میکند.

height :

این صفت ارتفاع عاملی در صفحه را مشخص میکند.

title :

عنوان یک عامل را مشخص خواهد کرد.

alt :

این صفت نام ثانویه یک عکس را مشخص میکند، در صورتی که عکس در صفحه وب به هر دلیلی باز نشود مقدار صفت alt نمایش داده خواهد شد.

id:

یک نام انحصاری برای عامل مورد نظر است که توسط این نام میتوان هر صفتی را به آن اختصاص داد. توجه داسته باشید که ID  هیچ عاملی در سند شما نباید با عاملی دیگر یکی باشد.

class:

این صفت به شما کمک میکند که چندین صفت مورد نظر خود را تحت یک نام قرار دهید و توسط صفت کلاس آن گروه را به عامل خود اختصاص دهید.

در فصل بعد استایل دهی بر خط سی اس اس  inline css  را آموزش خواهیم داد.

با آنلاینر همراه شوید . . .

دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید