طراحی سایت رکوردهای جهانی الخیرات به آنلاینر واگذار شد

در کنار کتاب رکوردهای جهانی گینس؛ که در بردارنده ی انواع و اقسام رکوردهاست، با خلاقیت و نوآوری یک ایرانی، قرار است یک طرح جهانی به اجرا گذاشته شود که الخیرات نام دارد و تمرکز آن بر روی جمع آوری و انتشار رکوردهای معنوی قرار دارد. رکوردهای معنوی شامل فعالیت های علمی، فرهنگی، هنری و … می باشند و تمرکز آن تنها بر روی موارد مذهبی نیست.

طراحی سایت کتاب رکوردهای معنوی جهان

طی توافق به عمل آمده میان مخترع این طرح و شرکت طراحی سایت آنلاینر؛ طراحی وب سایت و بهینه سازی کامل آن به عهده ی آنلاینر گذاشته شده است. ما نیز در آنلاینر امید داریم تا بتوانیم با به کارگیری بهترین تکنولوژی ها و علوم و فنون تحت وب، وب سایتی در شأن و منزلت نام رکوردهای معنوی جهان، طراحی کنیم.

دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید

No Comments