طراحی سایت رکوردهای جهانی الخیرات توسط آنلاینر انجام شد

طراحی سایت رکوردهای جهانی الخیرات، توسط آنلاینر انجام شد. وب سایت الخیرات را می توانید در آدرس http://al-khayrat.org بیابید.

همان طور که می دانیم در جهان موسسه ای  به نام “گینس” است که رکوردهای متفاوتی را ثبت می کند . این رکوردها در مواردی خوب و پر فایده هستند ولی  موارد بسیاری  نیز یافت می شوند که هیچ فایده و منفعتی برای بشریت ندارند.

Array

طراحی سایت رکوردهای جهانی الخیرات

در این بین، یک طرح با نام رکوردهای معنوی، علمی و فرهنگی با نام الخیرات به ثبت رسیده است که قصد دارد تا با تبلیغ و ترویج رکوردهای فنی، اخلاقی و معنوی و همچنین بیان مکارم اخلاقی، انتشار معارف اخلاقی انسانی و … گامی در راستای توسعه و ترویج ارزشهای والای انسانی داشته باشد.

ویژگی های طراحی سایت الخیرات

تمامی استانداردهای مربوط به ساز و کار طراحی گرافیکی، کدنویسی و پیاده سازی وب سایت الخیرات، منطبق با استانداردهای کنسرسیوم جهانی وب و همچنین نظر مستقیم جناب آقای سید مرتضی میرسراجی (صاحب امتیاز الخیرات) صورت گرفته است، طراحی به رنگ آبی، در نظر داشتن برنامه های همکاری، تماس، طرح آرامش بخش، انتخاب رکوردهای برگزیده و محبوبتر و … از جمله مواردی است که برای طراحی وب سایت مذکور انجام گرفته است.

زبان های وب سایت

در حال حاضر، وب سایت الخیرات برای زبان فارسی طراحی و راه اندازی گردیده است و در آینده ای نزدیک، نسخه های انگلیسی، عربی و چینی نیز برای این وب سایت در نظر گرفته خواهد شد.

No Comments