عقد قرارداد طراحی وب سایت ژورنال علمی

طراحی وب سایت ژورنال علمی با مجموعه طراحی وب سایت آنلاینر بسته شد. این وب سایت امکانات کاملی از یک وب سایت ژورنالی را خواهد داشت بطوری که کاربران مهمان نیز میتوانند مطالب و ژورنال های خود را در قالب یک فایل ورد به مدیر سایت ارسال کنند تا مدیر پس از ویراست مقاله آن را در سایت منتشر نماید.

این قرارداد در تاریخ ۱۸ دی ماه ۹۳ بین جناب آقای امیر کاریزنوئی و مجموعه طراحی وب سایت آنلاینر بسته شد.

پیش بینی میشود طراحی این پروژه ظرف مدت ۳۰ روز به اتمام برسد.

دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید

No Comments