عقد قرار داد طراحی وب سایت کاردو آنلاین با آنلاینر

طراحی وب سایت کاردو آنلاین در تاریخ ۱۵ دی ماه ۱۳۹۳ به مجموعه آنلاینر واگذار شد. این وب سایت به دو قسمت تقسیم میشود.

فروشگاه آموزش های تهیه شده

و بخش اصلی که یک دانلود سنتر می باشد.

شما نیز میتوانید سایت خود را با مراجعه به صفحه “طراحی وب سایت” سایت خود را سفارش دهید.

No Comments