عناصر و تگ ها

عناصر و تگها در HTML

همانطور که در مقدمه ای بر HTML  گفته شد صفحات وب  از تگها ایجاد شده اند. شاید برای شما سوال پیش آمده باشد که تگ چیست و چطور باید از آن استفاده کرد؟

قالب کلی تگ ها بصورت زیر است
<نام  تگ>     = تگ شروع کننده
< نام تگ/>    = تگ تمام کننده

مثال:

[html]
<b>
هر متنی در این تگ درشت خواهد شد.
</b>

[/html]

به احتمال زیاد با نرم افزار word  سند متنی ایجاد کرده اید. در اکثر نرم افزار های ویرایش متن گزینه ای به نام B وجود دارد که باعث درشت شدن متن مورد نظر خواهد شد. تگ B  نیز همانند همان گزینه در نرم افزار های ویرایش متن کار خواهد کرد و هر متنی را که شما در بین دو تگ شروع کننده و تمام کننده قرار دهید درشت خواهد شد.

قریب به ۹۰ درصد تگ ها دارای تگ تمام کننده میباشند.بعضی از تگها بدون تگ تمام کننده هستند که قالب کلی آنها بصورت زیر است.
<نام تگ/>

مثال:

[html]
<hr/>    این تگ باعث ایجاد خطی افقی در صفحه وب مورد نظر خواهد شد.

[/html]

در زبان HTML تگ های زیادی وجود دارند که هرکدام همانند مثال های ذکر شده کار خاصی را انجام میدهند.
در آموزش های آینده با تمام این تگ ها و کاربرد آنها آشنا خواهیم  شد.

با آنلاینر همراه شوید . . .

دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید