عناصر head در اچ تی ام ال

همانطوری که در مقالات پیشین آموزش طراحی سایت عنوان شد، بدنه ی اصلی اسناد html از سه بخش اصلی تشکیل می شود که یکی از این بخش ها، همان head هست که از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این مقاله به معرفی عناصر رایجی می پردازیم که در تگ head لحاظ می شوند:

عنصر head در اچ تی ام ال

عنصر head به عنوان یک ظرف برای همه عناصر head است.
عناصر داخل <HEAD>می تواند اسکریپت، آموزش مرورگر برای پیدا کردن شیوه نامه، ارائه اطلاعات متا و … باشد.
تگ های زیر را می توان به قسمت head اضافه کرد :
title, base, link, meta, script, style.

عنوان عنصر درHTML

تگ <title>تعریف عنوان سند است.
عنصر titleدر تمام اسناد HTML / XHTML مورد نیاز است.

عنصر عنوان

یک عنوان را در نوار ابزار مرورگرتعریف می کند.
عنوان  صفحه را  زمانی که به لیست علاقه مندی ها اضافه شده فراهم می کند.
عنوان صفحه را در نتایج موتورهای جستجو نمایش می دهد.
در زیر یک سند ساده HTML را مشاهده می کنید :

[html]
&lt;html&gt;
&lt;head&gt;
&lt;title&gt;عنوان سند&lt;/title&gt;
&lt;/head&gt;
&lt;body&gt;
محتوای سند……
&lt;/body&gt;
&lt;/html&gt;
[/html]

عنصر پایه در HTML

تگ base مشخص کننده آدرس پیش فرض و یا یک مسیربه طور پیش فرض  برای تمام لینک ها در صفحه است .
به عنوان مثال:

[html]
&lt;head&gt;
&lt;base href=&quot;https://www.onliner.ir/images/&quot; /&gt;
&lt;base target=&quot;_blank&quot; /&gt;
&lt;/head&gt;
[/html]

عنصر لینک در HTML

تگ link تعریف رابطه میان سند و یک منبع خارجی است.
این تگ جزء پر استفاده ترین موردهای لینک کردن به شیوه نامه هاست.
مثال:

[html]
&lt;head&gt;
&lt;link rel=&quot;stylesheet&quot; type=&quot;text/css&quot; href=&quot;mystyle.css&quot; /&gt;
&lt;/head&gt;
[/html]

عنصر استایل

تگ style برای تعریف اطلاعات  یک سند HTML استفاده می شود.
در داخل عنصر استایل مشخص می کنید که عناصر HTML چگونه باید در یک مرورگر بارگزاری شوند.
به عنوان مثال:

[html]
&lt;head&gt;
&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
body {background-color:yellow}
p {color:blue}
&lt;/style&gt;
&lt;/head&gt;
[/html]

عنصر متا در html

تگ meta فراداده در مورد سند HTML  رافراهم می کند.

عنصر اسکریپت

تگ script برای تعریف اسکریپت های سمت سرویس گیرنده، مانند جاوا اسکریپت استفاده شده است.
در فصل های بعدی با عنصر اسکریپت بیشتر اشنا خواهید شد.

دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید

No Comments