۱۶ بهمن ۱۳۹۰ بدون نظر 505 بازدید مطالب عمومی

کمک کننده هادر HTML (پلاگین ها):
نرم افزار کمکی، برنامه ای است که می تواند توسط مرورگر برای “کمک” راه اندازی شود.برنامه های کمکی نیز پلاگین نامیده می شود.
برنامه های کمکی می تواند برای پخش فایل های صوتی و تصویری  (و بسیاری دیگر) استفاده شود.
برنامه های کمکی با استفاده از تگ object راه اندازی  می شود .
از مزایای استفاده از یک برنامه های کمکی برای پخش فایل های صوتی و تصویری این است که شما می توانید اجازه دهید برخی (یا همه) تنظیمات نرم افزار پخش توسط کاربر کنترل شود.
بهترین راه برای پخش فیلم ها در HTML؟
پخش صدا های صوتی Wave با استفاده از نرم افزار QuickTime:
مثال:

<object width="420" height="360"
classid="clsid:02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B"
codebase="http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab">
<param name="src" value="liar.wav" />
<param name="controller" value="true" />
</object>

پخش فیلم MP4 با استفاده از نرم افزار QuickTime:
مثال:

<object width="420" height="360"
classid="clsid:02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B"
codebase="http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab">
<param name="src" value="movie.mp4" />
<param name="controller" value="true" />
</object>

پخش فیلم های SWF با استفاده از فلش:
مثال:

<object width="400" height="40"
classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"
codebase="http://fpdownload.macromedia.com/
pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0">
<param name="SRC" value="bookmark.swf">
<embed src="bookmark.swf" width="400" height="40"></embed>
</object>

پخش فیلم WMV با استفاده از ویندوز مدیا پلیر:
مثال زیر  نمایش فایل های رسانه ای را نمایش می دهد:

<object width="100%" height="100%"
type="video/x-ms-asf" url="3d.wmv" data="3d.wmv"
classid="CLSID:6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6">
<param name="url" value="3d.wmv">
<param name="filename" value="3d.wmv">
<param name="autostart" value="1">
<param name="uiMode" value="full" />
<param name="autosize" value="1">
<param name="playcount" value="1">
<embed type="application/x-mplayer2" src="3d.wmv" width="100%" height="100%" autostart="true" showcontrols="true" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/"></embed>
</object>
لطفا به این مطلب رای دهید
[تعداد: 0    میانگین: 0/5]