فرم ها در PHP

فرم های HTML در PHP

مهمترین موضوع موقع کار کردن با فرمهای HTML و PHP این است که هر عنصر در فرم HTML بطور اتوماتیک در فرم PHP قابل دسترس و ردیابی باشد.

در PHP برای دستری به اطلاعات فرم های HTML باید از متغیرهای POST_$ و GET_$ استفاده کرد.

مثال:

در مثال زیر یک فرم HTML با سه عنصر زیر تعریف شده است:

  1. فیلد input از نوع text که با نام “fname” در کد PHP قابل ردیابی است.
  2. فیلد input از نوع text که با نام “age” در کد PHP قابل ردیابی است.
  3. فیلد input از نوع submit که محتویات textها را به صفحه “welcome.php” می فرستد.

[php]

<html>
<body>

<form action="welcome.php" method="post">
Name: <input type="text" name="fname" />
Age: <input type="text" name="age" />
<input type="submit" />
</form>

</body>
</html>

[/php]

در مثال بالا از دو خصوصیت در تگ form استفاده شده ولی بصورت کلی خصوصیات تگ form بصورت زیر است:

 

  • name: نام فرم است که در php‏ نیازی به آن نداریم ولی اگه بخواهیم از جاوا اسکریپت استفاده کنیم لازم می شود (مثل چک کردن صحت ایمیل قبل از ارسال)
  • target: نوع باز شدن صفحه مقصد را مشخص می کند که شامل صفحه جاری، صفحه جدید، صفحه پدر، یک فریم خاص و … است.

 

  • action: اگر submit اتفاق افتاد، اطلاعات فرم HTML به صفحه ای که در این خصوصیت  مشخص شده ارسال می شود. (بصورت پیش فرض صفحه جاری در نظر گرفته می شود)
  • method: با استفاده از این خصوصیت مشخص می کنیم که ارسال اطلاعات از فرم HTML به صفحه PHP به چه شکل باشد، اگر آنرا با مقدار “get” پر کنیم، اطلاعات فرم در آدرس صفحه قرار می گیرد و ارسال می شود، و برعکس اگر آنرا با مقدار “post” پر کنیم، اطلاعات بصورت یک آرایه ارسال می شود. (بصورت پیشفرض Get در نظر گرفته می شود)
  • …فایل “welcome.php” می تواند شبیه زیر باشد:

[php]

<html>
<body>

Welcome <?php echo $_POST["fname"]; ?>!<br />
You are <?php echo $_POST["age"]; ?> years old.

</body>
</html>

[/php]

اگر در فرم HTML تعریف شده text boxها را بصورت  “fname=Alireza” و “age=29” مقدار دهی کنیم، خروجی برنامه بعد از کلیک روی دکمه “submit” بصورت زیر خواهد بود:

Welcome Alireza!
You are 29 years old.

اعتبار سنجی فرم در پی اچ پی (Validation Form)

اعتبار سنجی فرم یا Validation Form یعنی چک کردن ورودی های کاربر، قبل از اینکه در دیتابیس ذخیره شوند، مثلاً در بالا برای تکس باکس “age” باید حتماً کاراکترهای عددی وارد شود، در غیر این صورت برنامه باید پیغام خطا بدهد.
به دو صورت می توان اعتبار سنجی کرد:

  1. client scripts: اعتبار سنجی سمت سرویس گیرنده انجام می شود که در این صورت سرعت بیشتر خواهد بود.
  2. server validation: اعتبار سنجی سمت سرویس دهنده انجام می شود، در حقیقت این وظیفه را یک صفحه PHP که روی سرور قرار دارد انجام می دهد.

دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید

No Comments