سینا صالحی فرد ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۱۲ 19011 بازدید
فیلم آموزش ساخت نقشه (map) در html

اینبار قصد داریم تا روش ایجاد نقشه در html را به شما بیاموزیم. فرض کنید یک سایت خبری در مورد دانشگاه های آزاد دارید و می خواهید یک نقشه از کشور را در سایت ایجاد کنید تا کاربر با کلیک بر روی هر شهر به سایت دانشگاه آزاد آن شهر هدایت شود. برای این کار نیاز دارید تا یک نقشه تصویری (image-map) که بصورت یک عکس است و بخش های مختلف آن بصورت لینک می باشد، ایجاد کنید. در این فیلم آموزشی html با تگ های <map>, <area />, <img /> و صفات shape, coords, usemap نحوه ی ایجاد نقشه در html را به شما می آموزیم.

فیلم آموزش ساخت نقشه (map) در html

برای دانلود فیلم آموزشی و اسنیپت های آموزش مربوطه از لینک های زیر استفاده کنید :

دسترسی به این بخش مخصوص اعضاست. شما می توانید به رایگان عضو شوید و به این بخش دسترسی داشته باشید. ورود / عضویت

دسترسی سریع :

متن فیلم آموزش ساخت نقشه (map) در html

قبلا با لینک ها کار کردید و یاد گرفتید چگونه یک عکس را لینک کنید اما اگر بخواهیم یک عکس چند لینک داشته باشد، باید از تگ map و area استفاده کنیم. از این تگ ها برای نمایش نقشه یا گراف استفاده میشود.

مثال :

یک عکس از نقشه ایران داریم و می خواهیم با کلیک بر روی هر یک استان ها به یک آدرس مشخص برود. به وسیله تگ map و area و img و داشتن مختصات دور تا دور هر استان براحتی می توانیم اینکار را انجام دهیم.

map

ابتدا تصویر را به وسیله تگ img در صفحه وب خود نشان می دهیم و به آن صفت usemap=”#id”  را اضافه می کنیم و یک نام برای id تصویر خود قرار می دهیم.

نکته : توجه کنید قبل از نام آیدی حتما باید از علامت شارپ (#) استفاده کنید.

<img src="map.gif" width="485" height="443" usemap="#iran-map" />

 

اکنون زمان نوشتن تگ map است. این تگ شامل opening tag و closing tag است که به آن یک صفت name می دهیم تا عکس نقشه خود را به تگ map اتصال دهیم .

پس مقدار صفت name برابر است با مقداری که در usemap استفاده کردیم ولی در آن از علامت # استفاده نمی کنیم.

<img src="map.gif" width="485" height="443" usemap="#iran-map" />
<map name="iran-map">
</map>

 

نوبت به تگ area می رسد. تگ area یک تگ self close است که در تگ map برای بخش بخش کردن عکس به صورت لینک به کار می رود .

صفات area :

 • href برای نوشتن آدرس لینک به کار می رود.
 • Shape که شامل سه مقدار است :

Rect برای محیط مستطیل شکل

Circle برای محیط دایره ای شکل

Poly برای محیط چند ضلعی شکل

 • Cords : به عنوان مثال برای استان اصفهان باید مختصات کامل آن را داشته باشیم زیرا استان اصفهان یک محیط دایره شکل یا مستطیلی یا … نمی باشد و خط های دور آن بالا و پایین رفته اند. به وسیله این صفت می توانیم مختصات قسمت هایی را که می خواهیم، به صورت دو دویی وارد کنیم.
Cords="200,200,150"

 

از سمت چپ دو عدد اول مختصات مرکز دایره و عدد سوم شعاع دایره است.

Cords="180,200"

 

مختصات دو دویی یک چند ضلعی است.

 • Title: به وسیله این صفت می توانید یک متن را در زمان قرار گرفتن موس بر روی element نشان دهید.

نحوه بخش بندی عکس :

<img src="map.gif" width="485" height="443" usemap="#iran-map" />
<map name="iran-map">
<area title="circle" href="http://example.com" shape="circle" coords="200,200,150" ></area>
</map>

اکنون یک قسمت دایره شکل با مختصات خود دایره (اندازه مرکز و شعاع) و با عنوان example و آدرس http://example.com داریم :

map-2اکنون می خواهیم استان ها را ازهم جدا کنیم. برای اینکار باید مختصات دقیق هر استان را بدانیم که زمان بر است و بحث خاص خود را دارد. ما برای طولانی نشدن آموزش، مختصات استان ها را در این قست برای شما قرار داده ایم :

<img src="map.gif" width="485" height="443" usemap="#iran-map" />
<map name="iran-map">
<area title="وب سایت استان اصفهان" href="http://example.com/esfehan" coords="263, 169, 262, 192, 249, 199, 235, 206, 217, 210, 210, 217, 211, 234, 213, 239, 204, 240, 196, 237, 190, 237, 186, 246, 184, 255, 183, 259, 171, 250, 172, 238, 173, 229, 173, 220, 170, 218, 164, 210, 159, 207, 151, 215, 145, 209, 140, 203, 143, 193, 148, 183, 155, 183, 169, 183, 170, 168, 183, 164, 198, 166, 216, 169, 241, 171, 256, 171" shape="POLY">
<area title="وب سایت استان آذربایجان غربی" href="http://example.com/azarbayejan-gharbi" coords="37, 31, 31, 19, 16, 3, 18, 16, 9, 13, 11, 26, 12, 40, 17, 48, 8, 58, 17, 65, 17, 73, 21, 81, 23, 93, 27, 101, 28, 108, 38, 106, 48, 97, 60, 99, 69, 105, 74, 101, 70, 91, 61, 91, 61, 82, 52, 82, 48, 84, 42, 80, 40, 77, 34, 81, 30, 73, 30, 60, 29, 52, 31, 42" shape="POLY">
<area title="وب سایت   استان آذربایجان شرقی" href="http://example.com/azarbayejan-sharghi" coords="35, 49, 41, 28, 54, 34, 70, 32, 82, 22, 84, 34, 83, 43, 81, 51, 88, 54, 94, 64, 94, 72, 99, 81, 88, 82, 80, 86, 73, 90, 65, 87, 63, 80, 54, 80, 45, 75, 46, 65, 42, 61, 37, 55, 41, 49, 38, 41, 44, 30, 41, 28" shape="POLY">
<area title="وب سایت   استان اردبیل" href="http://example.com/ardabil" coords="83, 18, 86, 38, 86, 49, 98, 61, 97, 75, 103, 78, 109, 79, 105, 64, 106, 56, 106, 47, 97, 38, 100, 32, 99, 21, 97, 14, 92, 14" shape="POLY">
<area title="وب سایت   استان گیلان" href="http://example.com/gilan" coords="112, 48, 108, 53, 117, 83, 129, 96, 142, 101, 149, 102, 152, 92, 145, 80, 122, 74" shape="POLY">
<area title="وب سایت استان مازندران" href="http://example.com/mazandaran" coords="160, 94, 190, 104, 215, 98, 226, 96, 232, 101, 232, 107, 226, 115, 215, 120, 213, 122, 204, 120, 195, 122, 179, 115, 169, 109, 158, 102, 157, 97" shape="POLY">
<area title="وب سایت استان ایلام" href="http://example.com/ilam" coords="36, 179, 41, 174, 48, 174, 59, 180, 69, 182, 62, 184, 68, 192, 81, 202, 83, 212, 84, 217, 77, 223, 70, 217, 63, 213, 44, 201" shape="POLY">
<area title="وب سایت   استان بوشهر" href="http://example.com/bushehr" coords="155, 317, 150, 303, 145, 291, 135, 280, 149, 284, 157, 296, 168, 301, 184, 315, 185, 337, 196, 351, 203, 362, 199, 360, 190, 351, 182, 347, 170, 344, 161, 330" shape="POLY">
<area title="وب سایت   استان تهران" href="http://example.com/tehran" coords="206, 126, 187, 123, 164, 109, 154, 108, 152, 111, 155, 117, 147, 127, 161, 132, 160, 141, 179, 142, 183, 149, 184, 134, 182, 129, 191, 136" shape="POLY">
<area title="وب سایت استان چهارمحال و بختیاری" href="" coords="162, 250, 167, 246, 170, 225, 157, 211, 145, 218, 135, 205, 127, 209, 138, 222, 145, 237, 145, 241, 152, 243" shape="POLY">
<area title="وب سایت   استان خراسان رضوی" href="http://example.com/razavi" coords="329, 182, 339, 176, 344, 169, 359, 163, 369, 163, 377, 168, 383, 171, 389, 165, 399, 159, 405, 149, 412, 134, 405, 97, 381, 90, 365, 73, 348, 72, 338, 73, 339, 88, 332, 95, 333, 98, 322, 101, 309, 97, 304, 101, 305, 109, 306, 119, 311, 126, 313, 134, 309, 139, 295, 151, 312, 146, 326, 141, 327, 150, 319, 154, 312, 171, 318, 180" shape="POLY">
<area title="وب سایت استان خراسان شمالی" href="" coords="296, 98, 291, 92, 285, 91, 285, 79, 294, 63, 294, 55, 307, 59, 312, 59, 318, 66, 334, 70, 334, 84, 326, 97, 304, 93" shape="POLY">
<area title="وب سایت   استان خراسان جنوبی" href="" coords="391, 177, 400, 185, 398, 203, 409, 238, 388, 252, 377, 264, 357, 248, 344, 237, 347, 223, 334, 204, 331, 191, 349, 174, 359, 171, 373, 170, 392, 180, 399, 185" shape="POLY">
<area title="وب سایت   استان خوزستان" href="" coords="90, 213, 97, 203, 115, 206, 127, 213, 139, 235, 142, 245, 132, 254, 136, 262, 143, 274, 128, 276, 119, 281, 113, 275, 113, 268, 108, 269, 106, 280, 96, 280, 85, 270, 87, 254, 76, 255, 77, 231, 82, 221, 95, 212, 96, 208, 97, 207" shape="POLY">
<area title="وب سایت استان زنجان" href="" coords="116, 95, 108, 84, 87, 83, 76, 89, 78, 102, 87, 107, 88, 119, 103, 127, 106, 119, 118, 115, 119, 106, 111, 102, 109, 97, 114, 90, 106, 84" shape="POLY">
<area title="وب سایت استان سمنان" href="" coords="278, 168, 187, 162, 188, 151, 198, 128, 206, 133, 243, 107, 268, 97, 278, 86, 283, 92, 296, 101, 299, 121, 304, 134, 289, 147" shape="POLY">
<area title="وب سایت   استان سیستان و بلوچستان" href="" coords="431, 241, 411, 239, 377, 268, 380, 326, 373, 326, 376, 334, 370, 350, 367, 376, 369, 393, 378, 406, 405, 411, 439, 417, 443, 397, 450, 383, 455, 375, 479, 370, 479, 357, 469, 351, 462, 326, 435, 317, 417, 282, 434, 256" shape="POLY">
<area title="وب سایت استان فارس" href="http://example.com/fars" coords="179, 280, 169, 275, 157, 287, 164, 295, 177, 303, 191, 339, 218, 365, 239, 369, 246, 357, 270, 359, 273, 345, 268, 327, 265, 311, 252, 299, 246, 301, 236, 284, 236, 276, 212, 265, 212, 255, 190, 243, 182, 268, 181, 276" shape="POLY">
<area title="وب سایت استان قزوین" href="" coords="123, 132, 142, 127, 148, 113, 151, 104, 140, 99, 129, 99, 119, 92, 119, 100, 126, 108, 126, 117, 116, 120, 112, 125, 126, 131" shape="POLY">
<area title="وب سایت استان قم" href="" coords="166, 173, 168, 164, 185, 158, 186, 150, 165, 143, 159, 148, 155, 152, 149, 153, 147, 161, 157, 167" shape="POLY">
<area title="وب سایت استان کردستان" href="" coords="51, 119, 35, 116, 35, 111, 51, 102, 69, 104, 84, 106, 90, 123, 83, 128, 93, 139, 84, 143, 73, 137, 61, 148, 48, 131, 43, 123" shape="POLY">
<area title="وب سایت   استان کرمان" href="" coords="305, 233, 340, 237, 373, 266, 375, 318, 371, 328, 366, 343, 366, 382, 326, 364, 323, 342, 318, 342, 314, 335, 290, 337, 292, 314, 269, 323, 263, 303, 251, 293, 248, 272, 261, 257, 287, 252" shape="POLY">
<area title="وب سایت   استان کرمانشاه" href="" coords="28, 170, 30, 155, 28, 146, 43, 141, 47, 135, 62, 153, 76, 142, 86, 146, 87, 160, 82, 163, 75, 166, 71, 177, 53, 175, 42, 169, 37, 174" shape="POLY">
<area title="وب سایت   استان گلستان" href="http://example.com/golestan" coords="241, 107, 241, 92, 240, 77, 257, 77, 262, 64, 277, 60, 287, 61, 281, 81, 267, 95, 244, 103, 238, 89, 239, 92" shape="POLY">
<area title="وب سایت   استان لرستان" href="" coords="110, 173, 101, 171, 95, 172, 85, 164, 75, 176, 65, 182, 82, 199, 88, 209, 96, 197, 123, 206, 131, 189, 120, 181, 112, 182" shape="POLY">
<area title="وب سایت استان مرکزی" href="" coords="115, 162, 122, 149, 127, 135, 145, 128, 157, 135, 149, 150, 144, 150, 140, 158, 152, 167, 160, 175, 143, 178, 138, 186, 126, 178, 117, 178, 115, 171" shape="POLY">
<area title="وب سایت استان یزد" href="" coords="281, 168, 291, 150, 317, 144, 320, 154, 311, 157, 304, 174, 315, 187, 322, 186, 330, 200, 343, 212, 339, 235, 299, 231, 282, 251, 255, 255, 248, 265, 254, 282, 242, 294, 237, 270, 228, 265, 216, 249, 211, 237, 210, 230, 214, 215, 225, 206, 249, 204, 264, 192, 273, 185, 273, 167" shape="POLY">
<area title="وب سایت استان همدان" href="" coords="87, 162, 94, 155, 88, 147, 98, 139, 90, 129, 98, 123, 105, 131, 111, 130, 126, 134, 109, 164, 109, 170, 99, 170" shape="POLY">
<area title="وب سایت استان هرمزگان" href="" coords="381, 410, 365, 403, 356, 382, 335, 373, 319, 363, 316, 351, 305, 342, 294, 342, 287, 330, 280, 326, 271, 327, 275, 345, 274, 359, 252, 360, 245, 365, 241, 370, 222, 366, 215, 366, 229, 372, 233, 380, 253, 381, 263, 387, 271, 377, 284, 371, 297, 363, 309, 370, 314, 386, 321, 403, 335, 405, 357, 408, 365, 409, 374, 409" shape="POLY">
<area title="وب سایت استان کهکیلویه و بویراحمد" href="" coords="147, 286, 145, 275, 139, 259, 136, 254, 148, 245, 159, 255, 170, 260, 179, 272, 163, 270, 160, 278" shape="POLY">
</map>

map-3

می بینیم اکنون موس خود را بر روی هر یک از استان ها نگه داریم، نام آن و لینک مورد نظر را نمایش میدهد.

دسترسی سریع :

نظرات کاربران (۱۲)
 1. متشکرم آموزش خوبی بود

 2. sajadsadeghi9696

  عالی بود ممنون


 3. سلام ، مرسی بابت ابن ‌آموزش و ضحمتی که کشیدید ، زنده و پاینده باشید.

 4. soshiant

  سلام و خسته نباشید و تشکر بابت ابن آموزش ارزشمند
  دوست گرامی ما همین کار رو باید در رابطه با نقشه استانها به تفکیک شهرستان انجام بدیم
  لطفا بفرمایید ساده ترین روش برای بدست آوردن مختصات هر بخش چیست؟

  متشکرم

  • گروه آموزش طراحی سایت

   با عرض سلام و احترام خدمت شما
   دوست عزیز پاسخ شما روز گذشته داده شد:
   روش کار:
   استفاده از فتوشاپ برای محاسبه اضلاع و بخش هایی که میخواهید مختصات نقطه ها را در آن بخش ها محاسبه کنید. توجه داشته باشید که فاصله ها بر اساس “پیکسل” و از بالا – سمت چپ عکس محاسبه می شوند.

 5. soshiant

  سلام و خسته نباشید و تشکر بابت این آموزش ارزشمند
  دوست گرامی ما همین کار رو باید در رابطه با نقشه استانها به تفکیک شهرستان انجام بدیم
  لطفا بفرمایید ساده ترین روش برای بدست آوردن مختصات هر بخش چیست؟
  متشکرم

  • گروه آموزش طراحی سایت

   با عرض سلام و احترام خدمت شما
   استفاده از فتوشاپ برای محاسبه اضلاع و بخش هایی که میخواهید مختصات نقطه ها را در آن بخش ها محاسبه کنید. توجه داشته باشید که فاصله ها بر اساس “پیکسل” و از بالا – سمت چپ عکس محاسبه می شوند.

 6. سجاد

  با سلام و تشکر از شما
  لطف می کنید لینک آموزش croods ها معرفی کنید ممنون میشم.

  • گروه آموزش طراحی سایت

   با عرض سلام و احترام خدمت شما
   متوجه منظور شما نشدم؟ در همین آموزش نحوه ی تعیین مقادیر coords ها بر روی عکس توضیح داده شده است؛ اعداد نسبت به گوشه ی بالا سمت چپ عکس تعیین میشوند.

 7. saman

  salam… dar in ghesmat az amoozesh tag kash migoftin chetor mokhtasat ro bayad moshakhas kard
  coords=”124,58,8″
  manzooram mesale balast … chizi darbarash nagoftin rad shodin

  ba sepas…

  • reza

   پس در کل هیچی توضیح نداده اصل قضیه همون croods هاست

   • گروه آموزش طراحی سایت

    با عرض سلام و احترام خدمت شما
    روش انتخاب croods ها در آموزش مربوطه توضیح داده شده است.