لیست ها در HTML

در طراحی صفحات وب بوسیله ی html، یکسری تگ ها هستند که به وفور مورد استفاده قرار میگیرند و داشتن مهارت کافی و تسلط در کار با آن ها، نقش بسزایی در

Array

استفاده از لیست ها در طراحی سایت

افزایش کیفیت سایت های طراحی شده دارد. یکی از این موارد، تگ های مربوط به لیست هستند که رایج ترین آن ها، <ul>, <li>, <ol> میباشد. در این مقاله از سلسله مقالات آموزش طراحی سایت، به این نوع از تگ ها می پردازیم:

لیست ها در HTML

اکثر لیست ها در HTML به صورت  لیست مرتب و نا مرتب هستند.

 لیست های نامرتب  در HTML

یک لیست نامرتب با تگ <ul> و هر آیتم در لیست با تگ <li>شروع می شوند.

آیتم های لیست نامرتب معمولا بوسیله یک دایره سیاه کوچک مشخص می شوند.

به عنوان مثال:

[html]
<html>
<body>
<h4>An Unordered List:</h4>
<ul>
<li>Coffee</li>
<li>Tea</li>
<li>Milk</li>
<ul/>
<body/>
<html/>
[/html]

که خروجی دستور بالا به صورت است:

Array

در طراحی سایت، بیشترین مورد مفهومی استفاده از لیست های نامرتب، در هنگام ایجاد منوهاست.

لیست های مرتب  در HTML

یک لیست مرتب با تگ <ol> و هر آیتم در لیست با تگ <li>شروع می شوند. آیتم های لیست مرتب بوسیله اعداد مشخص می شوند.

به عنوان مثال:

[html]
<html>
<body>
<h4>An Ordered List:</h4>
<ol>
<li>Coffee</li>
<li>Tea</li>
<li>Milk</li>
<ol/>
<body/>
<html/>
[/html]

که خروجی دستور بالا به صورت است:

Array

در طراحی سایت، بیشترین مورد مفهومی استفاده از لیست های مرتب، در هنگام ایجاد منوهای صفحه بندی یا همان paginationهاست. همچنین در هنگام نوشتن متن هایی که در آن یک لیست ارائه می شود و در محتوای آن لیست، ترتیب اجزا اهمیت دارند، لیست های ترتیبی به کار می آیند.

لیست تعریفی

یک لیست تعریفی لیستی از آیتم ها است، که به توضیح هر یک از آیتم ها می پردازد. لیست تعریف با تگ <dl> مشخص می شود.

تگ <dl> در ترکیب با  تگ<dt>  مورد استفاده قرار می گیرد. و تگ  <dd>  به توصیف آیتم در لیست می پردازد.

به عنوان مثال:

[html]
<dl>
<dt>Coffee</dt>
<dd>- black hot drink</dd>
<dt>Milk</dt>
<dd>- white cold drink</dd>
</dl>
[/html]

 که خروجی دستور بالا به صورت است:

Array

نکات پایه ای — اطلاعات مفید

توجه: شما می توانید داخل آیتم های لیست ، متن ، عکس ها ، پیوند ها ،و غیره قرار دهید.

کلیدواژه ها ی لیست ها در  HTML

  • تگ ol: یک لیست مرتب را بیان می کند.
  • تگ ul: یک لیست نا مرتب را بیان می کند.
  • تگli : تعریف لیست آیتم است.
  • تگdl : یک لیست تعریفی را بیان می کند.
  • تگdt :  تعریف یک آیتم در یک لیست تعریفی است.
  • تگdd : تعریف یک توصیف از یک آیتم در لیست تعریفی است.

دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید