لینک کردن تصاویر در html

در سلسله آموزشهای قبل آنلاینر به مبحث سئو برای تصاویر SEO پرداختیم.

در این مقاله قصد بررسی لینک کردن تصاویر در html  را داریم.

برای لینک کردن هر عاملی بطوریکه اگر کاربر روی عامل کلیک کرد به صفحه مقصد منتقل شود فقط کافیست همان عامل را در تگ a قرار دهید.

برای لینک  کردن یک عکس هم باید تگ img را در تگ a قرار دهید. توجه داشته باشید برای تگ a حتما از صفت title استفاده کنید یکی از دلایل آن ایجاد tooltip در عکسهاست که کاربر پسند است و دیگری اهمیت آن در سئو سایت.

مثال زیر نمونه بارز یک عکس است که لینک شده است:

[html]

<body>

<a href="http://www.google.com">

<img src="google.jpg"/>

</a>

</bbody>

[/html]

در آموزش بعد به معرفی انواع فرمتهای رایج در وب میپردازیم.
با آنلاینر همراه شوید …

No Comments