۰۸ شهریور ۱۳۹۴ بدون نظر 828 بازدید

متغیر ها، ظرفی برای ذخیره اطلاعات هستند و ما میتوانیم داده های خود را در آن ها ذخیره کنیم. زبان php، بر خلاف بقیه زبان ها نوع متغیر را خود تشخیص میدهد و نیازی به مشخص کردن نوع متغیر در این زبان نداریم.

<?php
 $x=14;
 $y=10;
 $z=$x+$y;
 echo $z;
 ?>

خروجی کد بالا :

24

توجه : به متغیرها مانند ظرفی برای نگهدازی داده ها نگاه کنید.

ویژگی متغیر ها در PHP

 1. متغیرها در php، برای ذخیره ی مقادیر مانند رشته های متنی، اعداد، یا آرایه ها استفاده می شوند.
 2. در php، زمانی که یک متغیر را تعریف می کنید، می توانید بارها از آن در کدتان استفاده کنید.
 3. در PHP، متغیرها نیاز به تعریف نوع ندارند و از آنها بدون تعریف قبلی می توان استفاده نمود.
 4. هر متغییر با علامت $ در ابتدای آن مشخص می شود.

روش تعریف متغیر در PHP:

</pre>
$var_name = value;
<pre>

توجه: اغلب برنامه نویسان تازه کار در PHP فراموش می کنند که در ابتدای نام متغیر، علامت $ را درج کنند و این باعث میشود که php آن را به عنوان متغیر نشناسد.

مثال: در زیر یک متغییر با محتویات رشته و یک متغییر دیگر با محتویات عدد تعریف شده است:

<?php
 $txt="Hello onliner!";
 $x=14;
 ?>

قوانین نامگذاری متغیر ها در PHP

 • نام یک متغیر باید با یک حرف یا یک Underscrore “_” شروع شود.
 • نام یک متغییر می تواند شامل اعداد، حروف کوچک و بزرگ الفبا و “_”  باشد. (0-9,A-Z,a-z)
 • نام متغییر ها نباید شامل فضای خالی باشد.
 • نام متغیرها به حروف بزرگ و کوچک حساس است. (y$ و Y$ دو متغیر متفاوت اند)
 • متغیرهایی  که بیشتر از دو کلمه هستند، میتوانند با “_” از هم جدا شوند. مانند : hello_world$ و بصورت چسبیده هم میتوانند نوشته شوند اما بهتر است حرف اول کلمه دوم، با حرف بزرگ نوشته شود تا خوانایی داشته باشد. معمولا همه برنامه نویسان این نوع نامگذاری را رعایت میکنند. مانند : helloWorld$

ایجاد یا فراخوانی متغیرها در PHP

در PHP دستوری برای ایجاد متغیرها وجود ندارد. یک متغیر زمانی که مقداری را به آن اختصاص می دهید ایجاد می شود.

</pre>
<?php
$txt="Hello onliner!";
$x=14;
$y=10.5;

echo $txt;
echo "<br>";
echo $x;
echo "<br>";
echo $y;
?>
<pre>

خروجی کد بالا:

Hello onliner!
14
10.5
بعد از اجرای دستورات بالا، متغیر txd مقدار “!Hello onliner”، متغیر x مقدار “14” و متغیر y مقدار “10.5” را در خود نگهداری می کنند.
توجه: زمانی که می خواهید یک مقدار رشته ای را به یک متغیر اختصاص دهید از علامت ‘ استفاده نمایید.

مکان فراخوانی متغیرها در PHP

در PHP، متغیرها در هر قسمتی از کد می توانند اعلان شوند.  سه محدوده و قسمت مختلف برای متغیرها وجود دارد:

 • local
 • global
 • static

متغیر های محلی (local) در PHP

متغیرهای محلی، متغیرهایی هستند که باید داخل یک تابع تعریف شوند تا تنها داخل همان تابع، قابل دسترسی باشند. متغیرهای محلی به محض پایان عملیات تابع، حذف می شوند.

نکته : شما می توانید در توابع مختلف، متغیرهای محلی با نام های یکسان داشته باشید. بخاطر اینکه متغیرهای محلی، تنها بوسیله تابعی که آنها را فراخوانی کرده است شناخته می شوند.

 متغیر های عمومی (global) در PHP

متغیرهایی که خارج از توابع تعریف شده اند، عمومی می شوند و در تمام اسکریبت بجز داخل توابع، به آنها دسترسی خواهد بود. زمانی که یک صفحه وب را ببندید، متغیرهای عمومی حذف خواهند شد.

در مثال زیر، می توانید محدوده متغیرهای محلی و عمومی را مشاهده نمایید:

</pre>
<?php
$x=5; // global scope

function myTest()
{
$y=10; // local scope
echo "<p>Test variables inside the function:<p>";
echo "Variable x is: $x";
echo "<br>";
echo "Variable y is: $y";
}

myTest();

echo "<p>Test variables outside the function:<p>";
echo "Variable x is: $x";
echo "<br>";
echo "Variable y is: $y";
?>
<pre>

خروجی کد بالا:
Test variables inside the function:
Variable x is:
Variable y is: 10

variables outside the function:
Variable x is: 5
Variable y is:

در مثال بالا، دو متغیر x$ و y$ و یک تابع ()myTest وجود دارد. متغیر x$، بخاطر اینکه خارج از تابع اعلان شده، عمومی است و متغیر y$، بخاطر اینکه داخل تابع اعلان شده، محلی است.

زمانی که داخل تابع ()myTest، مقادیر متغیرها را چاپ می کنیم، مقدار متغیر y$ بخاطر اینکه محلی است چاپ می شود، اما مقدار متغیر x$، چون خارج از تابع اعلان شده است نمی تواند چاپ شود. سپس، زمانی که مقادیر متغیرها را خارج از تابع ()myTest چاپ می کنیم، مقدار متغیر x$ چاپ می شود، اما مقدار متغیر y$، به دلیل اینکه داخل تابع ()mytest اعلان شده است نمی تواند چاپ شود.

 

لطفا به این مطلب رای دهید
[تعداد: 0    میانگین: 0/5]