متغیر POST_$ در PHP

متغیر POST_$

POST_$ در php، یک متغیر یا آرایه از پیش تعریف شده است و مقادیر فرم HTMLی که خصوصیت method آن با مقدار “post” پر شده باشد، بصورت اتوماتیک در آن ذخیره می شود.

  1. توجه داشته باشید حروف متغیر POST_$، حروف بزرگ است.
  2. اطلاعات ارسال شده توسط دیگران قابل مشاهده نیست، و محدودیتی در ارسال وجود ندارد.
  3. بصورت پیش فرض ۸ مگابایت اطلاعات را می توانید از این طریق ارسال کنید. (با تغییر مقدار post_max_size در فایل php.ini می توانید این مقدار را تغییر دهید.)

مثال :

[php]

<form action="welcome.php" method="post">
Name: <input type="text" name="fname" />
Age:  <input type="text" name="age" />
<input type="submit" />
</form>

[/php]

زمانی که کاربر روی دکمه “Submit” کلیک می کند URL بصورت زیر خواهد بود:

http://www.w3schools.com/welcome.php

فایل “welcome.php” حالا می تواند با استفاده از متغیر POST_$ اطلاعات فرم HTML را جمع آوری کند.

نکته: نام (name) هر فیلد در فرم HTML منحصر به فرد است. این نام در حقیقت ایندکس آرایه POST_$ خواهد بود و با آن می توانیم به مقادیر فیلدها دسترسی داشته باشیم.

[php]

Welcome <?php echo $_POST["fname"]; ?>!<br />
You are <?php echo $_POST["age"]; ?> years old.

[/php]

متغیر REQUEST_$ در PHP

REQUEST_$ یک متغیر یا آرایه از پیش تعریف شده است و مقادیر فرم HTMLی که خصوصیت method آن با مقدار “post” یا “get”پر شده باشد، هنگام ارسال بصورت اتوماتیک در آن ذخیره می شود.

این متغیر در حقیقت می تواند شامل محتوای متغیر های زیر باشد:

  • $_GET
  • $_POST
  • $_COOKIEمثال:

[php]

Welcome <?php echo $_REQUEST["fname"]; ?>!<br />
You are <?php echo $_REQUEST["age"]; ?> years old.

[/php]

متغیر GLOBALS$ در PHP

متغیر GLOBALS$ یک متغیر superglobal است که برای دسترسی به متغیرهای عمومی (global) در هر جای اسکریپت ها (داخل توابع و یا متدها) استفاده می شود.

در PHP تمام متغیر های عمومی در آرایه GLOBALS$ ذخیره می‌شوند. ایندکس این آرایه در واقع نام متغیر خواهد بود.

در مثال زیر نحوه ی استفاده از آرایه GLOBALS$ نشان داده شده است:

[php]

<?php
$x = 75;
$y = 25;
 
function addition() {
  $GLOBALS[‘z’] = $GLOBALS[‘x’] + $GLOBALS[‘y’];
}
 
addition();
echo $z;
?>

[/php]

100

در مثال بالا، از آنجایی که z با استفاده از آرایه GLOBALS$ تعریف شده است، در خارج از تابع ()addition نیز قابل دسترس خواهد بود.

متغیر SERVER_$ در PHP

متغیر SERVER_$ یک متغیر superglobal است که اطلاعاتی را درباره ی headerها، مسیر و مکان اسکریبت ها و … در خود نگه می دارد.

در مثال زیر، نحوه استفاده از بعضی عناصر آرایه SERVER_$ نشان داده شده است:

[php]
<?php
echo $_SERVER[‘PHP_SELF’];//نام فایل اسکریبتی که اخیراً اجرا شده است را برمی گرداند
echo "<br>";
echo $_SERVER[‘SERVER_NAME’];//نام سرور هاست را برمی گرداند
echo "<br>";
echo $_SERVER[‘HTTP_HOST’];//با توجه به درخواست جاری، هدر هاست را برمی گرداند
echo "<br>";
echo $_SERVER[‘HTTP_REFERER’];//آدرس کامل صفحه جاری را برمی گرداند
echo "<br>";
echo $_SERVER[‘HTTP_USER_AGENT’];//اطلاعات مرورگر و سیستم عامل و … را برمی گرداند
echo "<br>";
echo $_SERVER[‘SCRIPT_NAME’];//مسیر اسکریبت جاری را برمی گرداند
?>

[/php]

دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید

No Comments