ابزارهای عمومی در فتوشاپ

به نام خدا

در قسمت چهارم ابزارهای عمومی  را در جعبه ابزار فتوشاپ خودتان دارید:

۱- Hand ابزاری است که برای حرکت دادن اسکرین صفحه استفاده می شود و Rotate View ابزاری است که عکس را به هرحالتی که بخواهید می چرخاند.

– Hand

– Rotate View

style=”display: inline;” title=” ابزارhand” src=”https://onliner.ir/wp-content/uploads/2014/05/toolhandphotoshop_thumb.jpg” alt=” ابزارhand” width=”34″ height=”495″ />

style=”display: inline;” title=”خانواده ی ابزار اسکرین” src=”https://onliner.ir/wp-content/uploads/2014/05/toolhandphotoshop1_thumb.jpg” alt=”خانواده ی ابزار اسکرین” width=”188″ height=”581″ />

2- ابزار Zoom که برای بزرگنمایی از آن استفاده می شود.

style=”display: inline;” title=”ابزارzoom” src=”https://onliner.ir/wp-content/uploads/2014/05/toolzoomphotoshop_thumb.jpg” alt=”ابزارzoom” width=”34″ height=”495″ />

دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید

No Comments