معرفی ابزارها در فتوشاپ ۲

به نام خدا

در دومین قسمت از جعبه ابزارهای فتوشاپ فقط به معرفی ۳ تای آنها پسنده می کنیم چون فقط همین ۳ تا در طراحی وب استفاده می شود:

۱- حرف میانبر ابزارهای زیر B می باشد:

– Brush

– Pencil

– Color Replacement

– Mixer Brush

style=”display: inline;” title=”ابزار براش” src=”https://onliner.ir/wp-content/uploads/2014/05/ToolBrushphotoshop1_thumb.jpg” alt=”ابزار براش” width=”36″ height=”513″ />

style=”display: inline;” title=”خانواده ی ابزارها” src=”https://onliner.ir/wp-content/uploads/2014/05/ToolBrushphotoshop_thumb.jpg” alt=”خانواده ی ابزارها” width=”215″ height=”579″ />

2- حرف میانبر ابزارهای زیر E می باشد:

– Eraser

– Background Eraser

– Magic Eraser

style=”display: inline;” title=” ابزارEraser” src=”https://onliner.ir/wp-content/uploads/2014/05/ToolEraserphotoshop1_thumb.jpg” alt=” ابزارEraser” width=”26″ height=”370″ />

style=”display: inline;” title=”خانواده ی ابزارهای Eraser” src=”https://onliner.ir/wp-content/uploads/2014/05/ToolEraserphotoshop2_thumb.jpg” alt=”خانواده ی ابزارهای Eraser” width=”216″ height=”580″ />

3- حرف میانبر ابزارهای زیر G می باشد:

– Gradint

– Paiut Bucket

style=”display: inline;” title=”ابزارGradient” src=”https://onliner.ir/wp-content/uploads/2014/05/ToolGradientphotoshop2_thumb.jpg” alt=”ابزارGradient” width=”30″ height=”427″ />

style=”display: inline;” title=”خانواده ی ابزار ها ۱″ src=”https://onliner.ir/wp-content/uploads/2014/05/ToolGradientphotoshop1_thumb.jpg” alt=”خانواده ی ابزار ها ۱″ width=”185″ height=”575″ />

دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید

No Comments