معرفی تگ IMG

در سلسله آموزشهای قبل آنلاینر به مبحث صفات کاربردی در جاوا اسکریپت پرداختیم.

در این مقاله قصد آموزش تگ IMG  را داریم.

در زبان HTML پیشبینی هایی از قبیل درج عکس موزیک یا فیلم در نظر گرفته شده است. میخواهیم در ایجا نحوه درج عکس را تمرین کنیم و با خصوصیات بیشتر آن در آموزش های بعدی آشنا خواهیم شد.

تگ IMG برای درج عکس استفاده میشود. فرم کلی آن بصورت زیر است:

[html]
<html>
<head>
</head>
<body>
<img src="آدرس عکس مورد نظر"/>
</body>
</html>
[/html]

در تگ IMG صفتی به چشم میخورد به نام SRC .این صفت آدرس عکس مورد نظر را دریافت میکند. دقت کنید که برای آدرس دهی به تگ IMG برای عکس مورد نظر ، آدرس ریشه از مکان فعلی فایل HTML محاسبه خواهد شد.
به کد های زیر دقت کنید:

[html]
<html>
<head>
</head>
<body>
<img src="sunset.jpg"/>
</body>
</html>
[/html]

صفت SRC در تگ IMG به عکسی با نام sunset.jpg در کنار فایل HTML اشاره میکند.

[html]
<html>
<head>
</head>
<body>
<img src="images/sunset.jpg"/>
</body>
</html>
[/html]

صفت SRC در تگ IMG به عکسی در پوشه images با نام sunset.jpg  اشاره میکند.

در آموزش بعد به مبحث صفت های رایج در IMG میپردازیم.
با آنلاینر همراه شوید …

No Comments