کار با فریم ها

در سلسله آموزشهای طراحی سایت آنلاینر به سلول های خالی و ایجاد padding برای سلول ها پرداختیم.

در این مقاله قصد بررسی کار با فریم ها را داریم.

فریم ها

برای اینکه بتوانید یک صفحه وب دیگر را در یک صفحه نشان دهیدمیتوانید از تگ frame استفاده کنید. همچنین توسط صفات آن میتوانید اندازه و موقعیت مکانی این فریم را تعیین کنید. بعنوان مثال شاید بخواهید سایت گوگل را در یک کادر در صفحه وب خود نشان دهید. به کد زیر دقت کنید.

[html]
<FRAMESET cols="20%, 80%">
<FRAMESET rows="100, 200">
<FRAME src="contents_of_frame1.html">
<FRAME src="contents_of_frame2.gif">
</FRAMESET>
<FRAME src="contents_of_frame3.html">
[/html]

خروجی این کد بصورت زیر میباشد.

 ---------------------------------------
|     |               |
|     |               |
| Frame 1 |               |
|     |               |
|     |               |
|---------|               |
|     |     Frame 3      |
|     |               |
|     |               |
|     |               |
| Frame 2 |               |
|     |               |
|     |               |
|     |               |
|     |               |
 ---------------------------------------

تگ فریم برای ایجاد یک کادر جدا باید در تگ frameset قرار گیرد. احتمال درج دو یا چند کادر در کنار هم دلیل استفاده از تگ frameset است.

توسط دو خصوصیت rows و cols میتوان ارتفاع و عرض فریم ها را تعیین کرد. دقت کنید که اگر میخواهید یک فریم داخلی را به دو یا چند فریم تبدیل کنید باید دوباره در آن فریم از تگ frameset استفاده نمایید.

صفت src نیز آدرس صفحه ای که قرار است در کادر نمایش داده شود را تعیین میکند.

البته باید در نظر داشت که بعضی از تگ ها اکنون در طراحی حرفه ای وب سایت استفاده نمیشود. تگ فریم نیز جزو همین تگ هاست.

در آموزش بعد به لایه بندی و کار با div  ها میپردازیم.

با آنلاینر همراه شوید …

No Comments