آموزش ساخت صفحه در هنگام فعال شدن قالب وردپرس

اگر در کار طراحی قالب وردپرس یا فروش قالب وردپرس هستید و می‌خواهید در هنگام فعال شدن قالب‌تان یک یا چند صفحه‌ی سفارشی به مشتری نمایش داده شود می‌توانید با اضافه کردن اسنیپت زیر به فایل functions.php به سادگی این کار را انجام دهید. در واقع با اضافه کردن این کد ساخت یک صفحه سفارشی در زمان فعال کردن قالب میسر می‌شود.

[php]
if (isset($_GET[‘activated’]) && is_admin()){
$new_page_title = ‘This is the page title’;
$new_page_content = ‘This is the page content’;
$new_page_template = ”; //ex. template-custom.php. Leave blank if you don’t want a custom page template.
//don’t change the code bellow, unless you know what you’re doing
$page_check = get_page_by_title($new_page_title);
$new_page = array(
‘post_type’ => ‘page’,
‘post_title’ => $new_page_title,
‘post_content’ => $new_page_content,
‘post_status’ => ‘publish’,
‘post_author’ => 1,
);
if(!isset($page_check->ID)){
$new_page_id = wp_insert_post($new_page);
if(!empty($new_page_template)){
update_post_meta($new_page_id, ‘_wp_page_template’, $new_page_template);
}
}
}
[/php]

دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید

No Comments