برچسب: <span>آموزش نمایش مطالب مرتبط در قالب وردپرس</span>

در این جلسه ی آموزشی و در ادامه ی مباحث آموزش طراحی قالب وردپرس آنلاینر؛ به سراغ آموزش نمایش مطالب مرتبط در قالب وردپرس می رویم؛ همانطوری که می دانید، در صفحات داخلی سایت های وردپرسی که توسط فایل single.php نمایش محتوا در آن ها مدیریت میشود، میتوانیم نوشته های مرتبط را نیز به نمایش […]