برچسب: <span>آموزش کدنویسی هدر</span>

در طرح گرافیکی ای که برای پیاده سازی و کدنویسی آن در دوره ی آموزش تبدیل PSD به HTML در نظر گرفته ایم، یک نوار افقی قرار دارد که دو قسمت آن (مطابق شکل زیر) قابل مشاهده است. این نوار زیر هدر قرار گرفته است و محتوای صفحه ی وب ما روی آن قرار گرفته […]