برچسب: <span>طراحی PSD</span>

سه مرحله ی کلی در طراحی قالب وردپرس یک سایت و راه اندازی یک سایت وردپرسی وجود دارد که در این فیلم آموزشی به آن ها می پردازیم. نکته مهم اینجاست که هر کدام از این سه مرحله، مهارت و تخصص خاص خودش را طلب می کند و ما در آنلاینر دقیقا بر همین اساس، […]