• واحد فروش: 05138451412
  • واحد پشتیبانی: 05138431485

جلسه بیستم آموزش اندروید، آشنایی با لایه جدید اندروید (ConstraintLayout)

آنچه در جلسه آموزشی آشنایی با لایه های اندروید خواهید آموخت: ...

مارا در صفحات اجتماعی دنبال کنید

تومان