برچسب: <span>blending options</span>

آموزش طراحی سایت باید بر اساس فایل گرافیکی صورت بپذیرد (البته در آموزش های پیشرفته) چرا که هنگامی که وارد بازار کار میشوید نیز، وضعیت به همین صورت است و بر اساس طرح گرافیکی ای که از قبل تایید آن از مشتری گرفته شده است و دقیقا بر اساس نیازها و سلایق مشتری طراحی شده […]