برچسب: <span>bloginfo</span>

در ادامه ی مباحث دوره آموزش طراحی قالب وردپرس آنلاینر، به سراغ آموزش دریافت اطلاعات کلی و اصلی سایت وردپرسی به کمک تابع bloginfo می رویم. در این فیلم آموزشی خواهید آموخت تا چگونه مواردی از قبیل ایمیل مدیریت سایت وردپرسی، عنوان سایت وردپرسی ای که هنگام نصب و یا از بخش تنظیمات عمومی تعیین […]