برچسب: <span>is_home</span>

در هنگام کدنویسی و طراحی قالب وردپرس، خیلی اوقات نیاز به استفاده از شرایط خاص داریم. یکسری از این شرط ها را میتوان توسط استانداردهای PHP مورد استفاده قرار داد. اما شرایطی را در نظر بگیرید که مثلا در حالی که فایل header.php و همچنین sidebar.php در سایر Template File های وردپرس فراخوانی میشوند، می […]