برچسب: <span>pagination</span>

زمان این جلسه ی آموزشی 33 دقیقه و 35 ثانیه است. جهت دانلود محتوای این جلسه ی آموزشی با عنوان “آموزش ساخت صفحه بندی Pagination (کدنویسی HTML و CSS)” که شامل فیلم آموزشی مربوطه و کدهای خروجی نهایی هستند، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید: