برچسب: <span>previous_post_link</span>

در آموزش های قبلی (مباحث آموزش طراحی قالب وردپرس / پوسته وردپرس) به آموزش استفاده از توابع وردپرسی next_posts_link و previous_posts_link پرداختیم و مشاهده کردید که چگونه می توانیم با نمایش این توابع بعد از حلقه ی اصلی وردپرس و استفاده از پارامترهای آن ها، یک نوع صفحه بندی را برای قالب وردپرس مان ایجاد […]