برچسب: <span>responsive</span>

برای ورود به فاز عملیاتی واکنش گرا کردن صفحات وب، بهتر است تا ابتدا کار را با تمرین ریسپانسیو کردن یک صفحه وب ساده شروع کنیم. صفحه ای که کمترین جزئیات نامربوط را داشته باشد و تنها تمرکز ما در ریسپانسیو کردن آن، بر روی مفاهیم و نکات مهم در واکنش گرایی باشد. زمان این […]

هنگامی که قصد ریسپانسیو کردن و افزودن قابلیت واکنش گرایی به صفحات وب را داشته باشید، مهمترین مسئله در نظر داشتن نحوه ی نمایش صفحات وب شما در ابزارها (device) های مختلف کاربران است، ابزارهایی که هر کدام شان، عرض نمایش و رزولیشن متفاوتی دارند. در این جلسه آموزشی که مدت زمان آن 13 دقیقه […]

عبارت طراحی واکنش گرا (ریسپانسیو – Responsive) در مقوله ی طراحی صفحات وب، اسمی به ظاهر بزرگ دارد و باعث میشود که در نگاه اول، طراحی صفحات وب به صورت واکنش گرا، یک مقوله ی بسیار پیچیده و ضجر آور به نظر برسد! اما واقعیت این است که طراحی صفحات وب به صورت ریسپانسیو Responsive، […]