برچسب: <span>tabular</span>

در این مرحله از فرآیند آموزش های طراحی سایت، می توانید دانسته های HTML خودتان را بصورت کاربردی مورد استفاده قرار بدهید. در این قسمت خواهید آموخت چگونه به مشتریانتان لیست قیمت بدهید و از دانش طراحی صفحات وب خودتان درآمد کسب کنید. مهارت ایجاد لیست قیمت به همین جا محدود نمی شود؛ چرا که […]