وردپرس, اسنیپت وردپرس, قالب وردپرس, آموزش قالب وردپرس, آموزش وردپرس

ارسال پست به سایت استامبلاپان Stumbleupon در قالب وردپرس

با افزودن اسنیپت زیر به فایل single.php یا index.php قالب وردپرس، به کابران اجازه دهید تا با یک کلیک، پست‌ها را به استامبلاپان ارسال کنند.
[php]
<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=<?php the_permalink(); ?>&amp;title=<?php the_title(); ?>" rel="nofollow" title="vote up – <?php the_title(); ?>" target="_blank">Submit to Stumbleupon</a>
[/php]

دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید

No Comments