Tag Archives: مرورگر کش

Leverage Browser Caching

تکنیک های فعال سازی کش مرورگر در وردپرس با Leverage Browser Caching

سرعت اینترنت در 1 سال اخیر افزایش چشم گیری داشته است اما با این حال مردم به سایت هایی که با سرعت بیشتری…
Continue reading