ویرایش متن تعداد نظرات در وردپرس

شما می‌توانید با استفاده از کد زیر متن نمایشی موجود برای تعداد نظرات را تغییر دهید. این کد تنها یک نمونه از ویرایش الگوها است، با این حال در صورتی که می‌خواهید یک قالب غیر تکراری بسازید یا قالب فعلی خود را کمی بیشتر شخصی سازی کنید استفاده از آن بسیار کاربردی است.

[php]
<?php
echo get_comments_number_text( "No comments, yet", "One Lonely Comment", "% Happy Comments");
?>
[/php]

دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید

No Comments